לשון הרע

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וייצוג בתיקים העוסקים בדיני הוצאת לשון הרע והוצאת דיבה, לרבות הוצאת דיבה או לשון הרע באינטרנט או כל פגיעה בפרטיות האדם או בשמו הטוב ברשת האינטרנט או מחוצה לה.

לשון הרע הוא פרסום פוגעני שיש בו כדי לפגוע בעסקיו של אדם, בכבודו ו/או בשמו הטוב. 

פגיעה בפרטיות הינה עוולה משלימה והיא קובעת שפרסום אשר הינו אמת אך יש בו כדי לפגוע בצנעת הפרט עלול להוות עוולה. כן קובע חוק הגנת הפרטיות כי הפרת חסיון או חובת סודיות עלולה להוות עוולה של פגיעה בפרטיות.

הרשתות החברתיות הביאו איתם כל מיני "בריוני רשת" אשר לעיתים בקלות בלתי נסבלת גורמים לפגיעה באדם או בעסקו. אנו כאן על מנת לתת את המענה הטוב ביותר לכך.