מקרקעין

תחום המקרקעין בארץ מאוד דינמי ומורכב. נכסי מקרקעין יכולים להיות מגרש, חנות, משרד או דירת מגורים. נכסי המקרקעין רשומים בארץ בחלקם בלשכת רישום המקרקעין (מה שנקרא טאבו), חלקם ברשות מקרקעי ישראל (המינהל) וחלקם בחברות משכנות ולעתים הרישום הוא אף רישום מקביל.

מלבד ההיבט הרישומי, קיימות עסקאות מורכבות גם בתחום מיסוי המקרקעין וההיטלים. סוגיות בין היתר בענייני מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה, דמי חכירה, דמי היוון, דמי הסכמה והוצאות פיתוח.

לרוב הלקוחות עסקת המקרקעין היא העסקה החשובה והמרגשת בחייהם על כן משרדנו מנהל עסקת מקרקעין תוך הקפדה ללא פשרות על מקצועיות. בטרם ביצוע כל עסקה נעשות כל הבדיקות הנדרשות הן בהיבט התכנוני, הן בהיבט הרישומי והן בהיבט השעבודים הקיימים על הנכס.

משרדנו בעל ניסיון רב בניהול עסקאות מקרקעין שונות:  

  • אנו מלווים את לקוחותינו בהסכמי רכישה ומכירה החל משלב המו"מ , עבור בשלב החתימה ורישום הנכס תוך ליווי מול רשויות מיסוי מקרקעין, בנקים למשכנתאות, עיריות והוועדות לתכנון ובניה. 
  • אנו מלווים בהסכמי שכירות ושמירת הבטוחות עבור לקוחותינו.
  • הסכמי שיתוף והסכמי פירוק שיתוף במקרקעין.
  • ליווי הקשר מול שמאים, מודדים, מהנדסים ובנקים למשכנתאות.
  • ניהול תביעות במקרקעין בבתי המשפט השונים בענייני זכויות, הפרת הסכמים, ליקויי בניה ועוד.
  • כינוס נכסים בעת הצורך.

קישורים לאתרים

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל

רשם המשכונות

רשות המיסים