מזונות ילדים - לא מה שהכרנו

ביולי 2017, נתן בית המשפט העליון פסק דין בענייני מזונות ילדים אשר בשורה תחתונה קבע שבמקרה בו קיים הסדר של "משמורת משותפת", זמני שהות שווים בין ההורים ורמת השתכרות זהה, לא יהיה חיוב של מזונות על האב.
לפני פסק הדין הזה כאשר זוג התגרש, האב שילם לאם דמי מזונות עבור ילדיהם המשותפים גם במקרים בהם התקבלה החלטה על משמורת משותפת, וחלוקה שווה של הזמן עם הילדים בין שני ההורים.
על פי המציאות הזאת, טרם פסק הדין, גם במקרים בהם האם השתכרה משכורת הדומה לזו של האב ואף גבוהה יותר, החובה על דמי מזונות הייתה חלה על האב בלבד, כאשר, בחלק מהמקרים, בית המשפט התחשב בנסיבות והאב חויב בדמי מזונות מופחתים.

בנוסף על תשלום המזונות, האב אף חויב בתשלום דמי מדור, המהווים תשלום יחסי על הוצאות שכר הדירה או דמי המשכנתא ובנוסף אחזקת המדור החלים על האם – וזאת כאמור, למרות שהילדים חיים בביתו של האב מחצית מהזמן. תשלום נוסף, אשר היווה את חלק מחובותיו של האב הוא תשלום בגין הוצאות שוטפות שונות כמו: מחצית מהוצאות החינוך של הילדים, שיעורים פרטיים, חוגים וכד' ומחצית מההוצאות הרפואיות של הילדים.

כך שהמציאות לפני פסק הדין הייתה שהאב נאלץ לשלם מזונות לאם על אף שהאם הרוויחה יותר ממנו וזאת בהתאם לעקרונות הדין העברי שהוחל על דיני המשפחה בישראל.

בית המשפט העליון בפסק דינו, קבע שאין לאפשר עוד מציאות לא שוויונית שכזו והמזונות נקבעים היום בהתאם ליחס זמני השהות של הילדים אצל ההורים ובהתאם ליחס המשכורות של ההורים.

יצויין עוד כי קביעתו זו של בית המשפט העליון הינה לילדים מעל גיל 6 , שכן לאב קיימת חובה מוחלטת לזון את ילדיו שהינם בגילאי 0-6 ולא משנה מה מצבו הכלכלי של האב ולא משנה אם יש לקטינים מקורות פרנסה נוספים או אחרים.


הטור אינו מהווה יעוץ משפטי

עו"ד איה כפיר
משרד עו"ד שבתאי את כפיר