ביטול צוואה

לכל אדם קיימת הזכות לצוות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו ומי יהיו יורשיו. במקביל לזכות זו קיימת גם הזכות לאדם המצווה לבטל את הצוואה או לשנותה בכל עת. 

סעיף 36 לחוק הירושה קובע:

"36. ביטול על ידי המצווה

(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת." 

ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה 

מן החוק עולה כי אם הצוואה שנערכה נעשתה בכתב יד  אזי ניתן יהיה לבטל את הצוואה אם המצווה יכתוב ויחתום בכתב ידו שצוואתו בטלה.  

אם הצוואה נערכה בפני עדים אזי המצווה יצטרך להצהיר בכתב בחתימתו בפני שני עדים על ביטול הצוואה. 

אם הצוואה ניתנה בפני רשות המצווה יצטרך להצהיר בכתב בפני רשות (שופט, רשם, דיין, נוטריון) על ביטול הצוואה. 

אם הצוואה נערכה בעל פה, המצווה יצטרך להודיע בפני שני עדים על רצונו בביטול הצוואה. יצוין כי ניתן לעשות זאת רק אם מצבו הרפואי של המצווה לא מאפשר לעשות ביטול צוואה באחת הדרכים האחרות. 

השמדת הצוואה

גם אם המצווה לא עשה פעולה משפטית לביטול הצוואה אבל השמיד פיזית את הצוואה (קרע או שרף) חזקה שהוא התכוון לבטל את הצוואה. 

צוואה חדשה

אם המצווה עורך צוואה חדשה גם אם הוא לא כתב בה במפורש שהוא מבטל את הצוואה הקודמת יראו בה כמבטלת את הצוואה הקודמת. 

כך שע"פ החוק מי שמעוניין אכן לבטל את צוואתו צריך שיעשה זאת בצורה ברורה ואקטיבית כי נראה שבמקום שיש ספק אם רצה המצווה לבטל את הצוואה או לא , יעדיפו בתי המשפט לממש את הצוואה הקיימת ולראות בה ככזו המבטאת את רצון המנוח.

מובהר כי הטור המשפטי אינו מהווה יעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה ע"פ נסיבותיו.

עו"ד איה כפיר
שבתאי את כפיר – משרד עורכי דין