מהו הסכם ממון ולמי מומלץ לעשות?

הסכם ממון הוא חוזה ייחודי, הנערך בכתב בין בני זוג (בין אם נשואים ובין אם לאו) בו מוסדרים באופן הדדי ענייני ממון ורכוש עתידיים, בהתאם לרצונם של בני הזוג.

להסכם הממון יש נפקות רק במקרה של פקיעת הקשר כלומר בעת פרידה, גירושין או פטירת מי מבני הזוג.  
בשנים האחרונות מפורסמת הסטטיסטיקה כי אחד מכל שלושה זוגות מתגרשים. המצב הזה לא אידאלי אבל מחייב היערכות משפטית.

זה אמנם לא נעים בשלב שהקשר הזוגי טוב ויציב לדון בחלוקת הרכוש שתהיה אם יתרחשו פרידה או גירושין , עם זאת, במקרים מסוימים, פשוט אין מנוס מכך.

מלבד שיעור הגירושין, העובדה שגיל הנישואין עלה ןהעובדה שיש מצבים של זוגיות חדשה לאחר גירושין , יוצא שבני זוג רבים מגיעים למערכת הזוגית כשכבר יש לכל אחד מהם רכוש שצבר בנפרד, פנסיות, מתנות, ירושות והסכם הממון יכול להסדיר מראש את העניינים הממוניים שלהם כך שיהיה שקט נפשי להם ולילדיהם.

הסכם ממון יגן על שני בני הזוג ובתוך כך יצור ביניהם מנגנון משפטי מסודר, מושכל, ראוי, הוגן ומאוזן, אשר הינו קבוע ומתוכנן מראש, במסגרתו גם במקרה של פרידה חלילה בעתיד אף צד לא יצא מדלת הזוגיות מקופח ו/או מופתע מן הפן הכלכלי.

כאשר בני זוג אינם עורכים ביניהם הסכם ממון, יחול לגביהם הסדר ברירת המחדל הקבוע בחוק יחסי ממון, לפיו כל הרכוש אשר ייצבר על-ידם ו/או על-ידי מי מהם במהלך תקופת הנישואין ו/או הקשר הזוגי יחשב כמהווה רכוש משותף, השייך באופן שווה לשניהם.

לרוב הסכם הממון יכלול התייחסות לרכוש שכבר נצבר ע"י כל צד לפני מועד הנישואין, או החיים המשותפים ולרכוש העתידי שיצברו הצדדים במשותף או בנפרד בעתיד.

ניתן להגדיר במסגרת ההסכם האם רכוש כאמור יהיה שייך לשני בני הזוג, או שתהא משמעות לכמה כל צד השקיע באיזה מהנכסים ו/או על-שם מי הם רשומים.

בנוסף, במסגרת הסכם ממון ניתן גם להגן על ירושות ומתנות אשר יתקבלו בעתיד.

הסכם ממון חייב להיעשות בכתב. במקרה של בני זוג נשואים יש חובה לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני כדי שיהיה לו תוקף משפטי מחייב.

הסכם הנעשה לפני הנישואין ניתן לאמת בפני נוטריון, ללא צורך בפנייה לערכאות שיפוטיות.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי.

עו"ד איה כפיר
שבתאי את כפיר – משרד עורכי דין