פיצוי בגין נכסי קריירה במסגרת הליך גירושין

במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג בהליך גירושין, עולה לעיתים הטענה של איזון נכסי קריירה.

טענה כזו תעלה לרוב כאשר קיימים פערי השתכרות בין הבעל לאישה.

פסק דין 4623/04 קבע שגם פער בכושר ההשתכרות מה שנקרא "נכסי קריירה" הינו נכס בר איזון. 

ס' 8 (2) לחוק יחסי ממון קובע שבית המשפט יכול "לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג" 

המשמעות היא שיש לביהמ"ש שיקול דעת לסטות מחלוקה שיוויונית של נכסי הנישואים.

אין נוסחה קבועה לפיצוי שניתן אבל במסגרת שיקול הדעת של ביהמ"ש הוא יבחן את  –

  • גילו של כל אחד מבני הזוג
  • מצבו הבריאותי של כל אחד מבני הזוג
  • מספר שנות הנישואים
  • היקף הרכוש המשותף והרכוש הנפרד
  • גובה השכר של כל אחד ופוטנציאל השכר העתידי
  • גובה ההשקעה של כל אחד מבני הזוג בנכסי הקריירה שלו ותרומת בן הזוג השני לכך
  • ותק בעבודה ומס' שנים ליציאה לפנסיה
  • כשרון טבעי של מי מבני הזוג

פעמים רבות בן זוג אחד מתפתח בעבודתו כתוצאה מתמיכת בן הזוג השני וכושר ההשתכרות שלו גדל. כך במקרים רבים למשל האישה מגדלת את הילדים ומנהלת את הבית ולכן לא עובדת או עובדת במשרה חלקית בזמן שהבעל לומד לתואר או מקים עסק או עובד בעבודה שעות רבות ומתוגמל בהתאם בשכר.  בת הזוג למעשה תמכה ואפשרה לבן הזוג להתפתח ולפתח את נכסי הקריירה והמוניטין תוך שהוא משפר את פוטנציאל ההשתכרות שלו בזכותם ועל כך ביהמ"ש יכול לקבוע פיצוי לאשה. הדבר כמובן נכון גם אם זה מתנהל להיפך – שהאשה מתפתחת והבעל מטפל בילדים.

הפיצוי יכול להינתן בחלוקה שאינה חצי חצי של הרכוש המשותף או בסכום חד פעמי או בתשלומים למשך תקופה מסויימת. בפועל , נעזרים לרוב גם באקטואר שמעריך את הסכום.

ממקרים שעלו בביהמ"ש-

בעל חוייב לשלם סך של 168,000 ₪ בגין פערי השתכרות משמעותיים ומחצית מענק שקיבל .  ביהמ"ש קבע שהאשה ויתרה על ההתפתחות המקצועית שלה וטיפלה בילדים על מנת לאפשר לבעל למנכ"ל את חברת ההיטק שנמכרה והצלחתו לא נבעה אך ורק מכשרונו.

בתמ"ש 1933/09 – הבעל השתכר 20,000 ₪ והאשה 12,000 ₪ ונקבע שעל הבעל להעביר לאשה תשלום חד פעמי של 144,000 ₪

בתמ"ש 6960/05 האשה השתכרה 15,000 והבעל 50,000 ₪ ונקבע פיצוי של 120,000 ₪.

בבע"מ 740/08 האשה לא עבדה והבעל השתכר 14,000 ₪ , נקבע פיצוי של 200,000 ₪.

בתמ"ש 610/07 , הבעל היה רופא , מנהל מחלקה בבית חולים והאשה עקרת בית. שם נקבע שהוא צריך לשלם לה תשלום חודשי של 7500 ₪ עד לגיל פרישה בגין נכסי קריירה.

כאמור אין נוסחה קבועה וכל מקרה נבחן ע"פ נסיבותיו בדגש על פער משמעותי בשכר ותרומה משמעותית בתמיכת בן הזוג לקידום ופיתוח כושר ההשתכרות של בן הזוג השני.

עו"ד איה כפיר

משרד עורכי דין שבתאי את כפיר