חובת שימוע - טרם פיטורין

כל עובד, בין אם הוא עובד שעתי ובין אם הוא עובד על בסיס משכורת גלובלית, בין אם הוא עובד "זמני" ובין אם הוא עובד קבוע  זכאי להליך שימוע לפני פיטורים.

הליך השימוע הוא הליך בו נשמרת לעובד הזכות להשמיע טענותיו בפני המעביד או בפני פורום שאמור ע"פ סמכותו לקבוע מה יהא על העובד. להליך השימוע נקבעו כללים על מנת שיהיה חוקי והוגן, שחלקם מובאים כאן.

הזמנה והודעה על השימוע  -המעביד צריך לשלוח לעובד הודעה בכתב על קיום השימוע וזאת זמן סביר לפני השימוע. ההודעה צריכה לפרט את מטרת השימוע והאם הכוונה היא לדון בפיטורים או בהרעת תנאים. המעביד צריך לפרט בהודעה את מלוא הנימוקים בצורה מפורטת ולא בצורה כללית ועליו לאפשר לעובד לעיין במסמכים עליהם מסתמך המעביד.

הזדמנות הוגנת להשמיע טענות- העובד צריך לקבל את הנימוקים והמסמכים זמן סביר לפני השימוע על מנת שתהיה לו הזדמנות לעיין במסמכים ובנימוקים ולהשמיע את טענותיו. המעביד מצידו מחויב לשמוע את דבריו בלב פתוח ובנפש חפצה כלומר תוך הקשבה כנה לטענותיו.

ייצוג- לעובד קיימת זכות להיות מיוצג או להביא איתו נציג מטעמו זה יכול להיות עו"ד או נציג וועד עובדים או בן משפחה. ישנם עובדים שקיים לגביהם הסכם קיבוצי ובו קיימת חובה על המעביד להתייעץ עם וועד העובדים לפני פיטורים.

ניהול פרוטוקול ונימוק החלטה- בית המשפט הבהיר שרישום פרוטוקול ונימוק ההחלטה בשימוע הינם חלק מהותי מהליך פיטורים הוגן.
אם עובד פוטר ללא שימוע או מרגיש כי הליך השימוע לא היה הוגן הוא רשאי לפנות לבית הדין לעבודה שהוא המוסמך לדון בעניינים שבין עובד ומעביד ולבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים או לחלופין לתבוע פיצוי בגין הליך פיטורים לא תקין.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי , כל מקרה יש לבחון בהתאם לנסיבותיו.

עו"ד שלום שבתאי
משרד עו"ד שבתאי את כפיר