ביטול עסקה ע"י אזרח ותיק

חוק הגנת הצרכן יצר הגנה מיוחדת לאזרחים שגילם 65 ומעלה.
בעקבות תלונות רבות על עסקים שמכרו לאזרחים ותיקים מוצרים שהם לא צריכים או במחירים מופקעים מבלי שהועבר להם מלוא המידע על המוצר יצר המחוקק הוראה מיוחדת.

החוק קובע כי בעסקת רוכלות (כל עסקה שנעשית מחוץ לבית העסק) או בעסקת מכר מרחוק (עסקה של מוצר או שירות ללא נוכחות הצדדים. העסקה מתבצעת ע"י פנייה של המוכר לצרכן באמצעות טלפון, פקס, מייל וכדומה) יכול צרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ואילו צרכן מגיל 65 ומעלה יוכל לבטל תוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת ההסכם, ע"פ המאוחר מביניהם.

הצרכן צריך להודיע לעוסק על ביטול העסקה. ההודעה יכולה להיעשות בע"פ בבית העסק או בטלפון למקום העסק , בדואר רשום, במייל או בפקס.

אם הרכישה נעשתה באתר אינטרנט העוסק צריך לדאוג שתהיה אפשרות לבטל דרך האתר (החוק מתייחס רק לאתרים ישראלים. אם העסקה נעשתה באתרים מחו"ל, יחולו כללי הביטול של האתר) .

מומלץ מאוד לבצע את הביטול באמצעות דואר רשום ולצרף צילום תעודת זהות של הצרכן כדי שבבוא העת, אם יהיה צורך, תהא זו הוכחה לבית המשפט על ביצוע הביטול.

במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו לצרכן, העוסק צריך להחזיר את הכסף בתוך 14 ימים והצרכן צריך להחזיר מנגד את המוצר לעוסק במקום שקיבל אותו.

אם הביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט העוסק רשאי לגבות דמי ביטול.
אם העוסק אינו מוכן לבטל את העסקה, הצרכן יכול להגיש תביעה לפיצוי של עד 10,000 ₪ וזאת בנוסף להחזר על העסקה.

יובהר כי יהיו נסיבות בהן ניתן לבטל את העסקה גם מעבר לזמן הקבוע לכך למשל במקרה של הפרת חוזה , אי אספקה של המוצר או הטעייה של הצרכן.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי.  

עו"ד איה כפיר
משרד עורכי דין שבתאי את כפיר