דואר זבל – ספאם , מה עושים?

ב-1 בדצמבר 2008 נכנס לתוקפו סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 לפיו "לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת....".

דבר פרסומת מוגדר כ"מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה", אך אינו כולל תעמולה פוליטית והתרמה לצורכי בחירות.

מדובר למעשה בהודעות שמכונות "ספאם" או "דואר זבל אלקטרוני" (דוא"ז) .

דואר זבל אלקטרוני הוא שיווק או קידום דעות באופן המהווה הטרדה.
דואר זבל מטריד את מי שמקבל אותו בשל כמותו הגדולה, תוכנו שאינו מעניין את המקבל או במקרים רבים אף מעליב את המקבל או מציג בפניו חומר שאינו ראוי להצגה.

דואר זבל מסב נזקים כבדים ליחידים ולעסקים בשל בזבוז זמן עבודה יקר לצורך סינון דוא"ז מתוך הדוא"ל האמיתי ; אבדן דברי דואר חשובים בשל סינון שגוי ; אובדן האמון במערכות הדואר האלקטרוני, ובהקטנת השימוש בהן כדי להימנע מתופעות טורדניות ; תשלום עבור זמן החיבור לאינטרנט לצורך הורדת דוא"ל שהמשתמש כלל אינו רוצה בו;  ולעיתים צורך בהגדלה מלאכותית של תיבת הדוא"ל כדי שיוותר בה מקום גם לדוא"ל הלגיטימי המיועד להגיע למשתמש.
כאשר מחשבים את הנזק המצטבר של כלל משתמשי הרשת, מדובר בסכומים משמעותיים ביותר.

מפיצי דוא"ז נוקטים בדרכים שונות ומטעות כדי להתגבר על מערכות הסינון השונות שהותקנו במטרה למנוע את הגעתן אל המשתמש: כתובות המקור שלהן מזויפות כמעט תמיד, שורת הנושא לעיתים קרובות אינה מרמזת על התוכן, וגם בתוכן עצמו מושקע מאמץ גדול כדי להטעות את מערכות הסינון שהתקינו המשתמשים או ספקי הגישה לאינטרנט.
יעילותו של החוק נובעת, בין היתר, מכך שמתחייבת הסכמה פוזיטיבית של המקבל לפני. בנוסף, קיים מסלול אכיפה אזרחי ומסלול פלילי וכן נקבע פיצוי ללא הוכחת נזק.

החוק קובע כי ניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש פיצוי עד 1,000 ₪ עבור כל הודעת ספאם שהתקבלה, וזאת ללא הוכחת נזק.
ניתן לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות, או לבית משפט "רגיל", בהתאם לסכום התביעה המצטבר.
בפסיקות שונות שכבר נידונו בבתי המשפט התקבלו הכרעות שונות ופיצויים בגובה שונה - לעתים בית המשפט מתחשב בעובדה שניסיתם להסיר את שמכם מרשימת התפוצה, ולעתים הפיצוי ניתן כמעט אוטומטית במלואו - במקרים אחרים ניתן פיצוי חלקי.
לפי חוק אין צורך בהוכחת נזק אלא רק בתיעוד ההודעות שהתקבלו.

המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי

עו"ד איה כפיר
משרד עורכי דין שבתאי את כפיר