ירושה על פי דין

חוק הירושה מגדיר מי הם יורשיו של אדם וזאת אם נפטר אדם מבלי שהשאיר אחריו צוואה.

אם אדם נפטר והותיר בן/בת זוג וילדים – הירושה מתחלקת מחצית לבן/בת הזוג ומחצית לכל הילדים בחלוקה שווה ביניהם. אם אחד היורשים אינו בין החיים, יורשים את חלקו יורשיו. אם בן הזוג לא בחיים יירשו הילדים את כל העזבון בחלוקה שווה ביניהם.
בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

נפטר עם בן זוג וללא ילדים - ירושתו מתחלקת שווה בשווה – חצי לבן הזוג וחצי להוריו ואם אין הורים בחיים , בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.

נפטר ללא בן זוג וללא ילדים -  עיזבונו של הנפטר מחולק בין הוריו בחלקים שווים ביניהם.

ככל שהוריו של הנפטר אינם בין החיים בעת פטירתו – יועבר עיזבונו בחלקים שווים לצאצאי כל הורה שנפטר, מחצית לצאצאי אבי הנפטר ומחצית ולצאצאי האם הנפטרת.

נפטר ללא ילדים/אחים/הורים - בן הזוג של הנפטר שני שליש מן העיזבון ואילו הורי ההורים יורשים את שליש עיזבונו של הנפטר ובאם מי מהם אינו בין החיים עובר חלקו לצאצאיו.

במצב בו אין הורים – יורש בן הזוג אף את מלא הזכויות בדירה בו התגורר יחד עם המנוח בשלוש השנים האחרונות לחייו וכן את המטלטלין המשמשים את דירת המגורים ומכונית הנוסעים.

באין יורשים על פי דין - זכאית המדינה לרשת.

יובהר כי גם קרובי משפחה שטרם נולדו נכללים ביורשים האפשריים של נפטר, אם מועד לידתם חל בתוך 300 יום מיום הפטירה.

ובעניין בן זוג - על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים אך רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור וקיימו משק בית משותף.

הטור אינו מהווה ייעוץ משפט. כל מקרה נבחן ע"פ נסיבותיו.

עו"ד איה כפיר
שבתאי את כפיר – משרד עורכי דין