מס ריבוי דירות

אנשים רבים הבינו שמשתלם לרכוש דירות ולהשכיר אותן מאשר להשאיר את הכסף בבנק ולקבל ריבית אפסית, דבר זה גרם בין היתר לעליית מחירי הדירות. על מנת לנסות להתגבר על עליית מחירי הדירות התווסף מס חדש אשר נקרא בחוק "מס ריבוי דירות". עיקרי החוק בעניין זה הם אלו:

מי יחויב במס? מי שבבעלותו 2.5 דירות או במדויק יותר וע"פ החוק 249%. 

על איזו דירה משלמים מס? המס יהיה על כל דירה החל מהדירה השלישית ולפי בחירת החייב, זאת אומרת בעל הדירות יהיה רשאי לבחור את שתי הדירות שעליהן לא ישלם את המס  ואם לא ייעשה כן תבחר המדינה להטיל את המס על הדירות הזולות יותר שבבעלותו, בהתאם למידע המופיע ברשות המסים.  

מה סכום המס?  1% מערך הדירה לפי נוסחה שמפורטת בחוק ובה יש ביטוי לשטח הדירה, לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למיקום הדירה ועוד. 

תקרת המס – סכום המס השנתי בעד כל דירה חייבת לא יעלה על 18,000 ₪ כלומר לא יותר מ- 1,500 ₪ לחודש לדירה. 

למי יש פטור מהמס? מי שסך שוויין של כל הדירות שבבעלותו (למעט הדירה עם השווי הגבוה ביותר – שזו תהיה בדרך כלל דירת המגורים) נמוך מ- 1,150,000 ₪ יהיה פטור ממס. כמו כן אם השווי של הדירות גבוה מ1,150,000 ₪ אך נמוך מ1,400,000 ₪ יהיה תשלום חלקי במס.

דירות מגורים אשר לא יימנו לצורך הטלת המס - החוק מפרט 12 סוגי דירות שלא יתווספו למספר הדירות שבבעלות אדם. למשל דירת מגורים שהתקבלה בירושה לא תימנה כדירת מגורים בשנה הראשונה לאחר פטירתו של אדם ובתנאי שלא הושכרה באותה שנה. דוגמה נוספת - דירת מגורים של מי שהוא יתום משני הוריו וטרם מלאו לו 18 גם לא תימנה כדירה נוספת.

בדיונים על החוק ציינו באוצר כי למעלה מ-60 אלף תושבים הם בעלי שלוש דירות ויותר, כאשר סדר גודל של 38 אלף מחזיקים ב-3 דירות, 10 אלף מחזיקים ב-4 דירות; מעל 3 אלף תושבים מחזיקים מעל 5 דירות, וכמה מאות (קרוב ל-400) מחזיקים מעל 10 דירות. חלק גדול ממחזיקי הדירות עושה זאת לא באופן פרטי, אלא דרך חברות ולכן גם דירה שהיא בבעלותו של איגוד מעטים שליחיד יש חלק בבעלות בדירה באמצעות זכויותיו באיגוד תיחשב כדירה נוספת במניין הדירות. כמו כן ספירת הדירות היא לתא משפחתי כלומר מניין הדירות הן הדירות שבבעלות אדם, בן זוגו וילדיו עד גיל 18 אלא אם בני הזוג מתגוררים בנפרד.

הפתרון המסתמן אצל רבים ממחזיקי הדירות הוא העברת הדירות לילדים כמתנה - מס שבח פוטר ממס את העברות האלו (תחת תקופת צינון של עד 4 שנים), ומס רכישה הוא שליש ממה שהיה צריך להיות בעסקה בתשלום/ עסקה רגילה. הפתרון הזה יכול לחסוך את המס על דירה שלישית ויהיה נכון במקרים מסוימים אך יש לשקול שיקולים נוספים כמו עימותים בין הילדים או הבטחת תקופת הפנסיה של ההורים.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה לגופו וע"פ נסיבותיו.

עו"ד איה כפיר
שבתאי את כפיר – משרד עורכי דין