ביטול הסכם גירושין - האם ניצלה את מצבו הנפשי של האב

כבוד השופטת שלי אייזנברג מבית המשפט לענייני משפחה בחיפה ביטלה לאחרונה הסכם גירושין בין בני זוג מהסיבה שההסכם היה בלתי סביר בצורה חריגה ונחתם כאשר האב היה במצוקה קשה.

הסכם גירושין כמו הסכמים רגילים צריך להיעשות מתוך הסכמה והבנה אמיתית של תנאיו על ידי הצדדים.

החזקה הראשונית בהסכם היא שאדם קורא ומבין את שחתם וכי "חוזים יש לקיים" אלא שיש נסיבות בהן למרות החתימה ניתן לבטל את ההסכם.

במקרה פסק הדין הזה, האב היה שרוי בחרדות ובדכאון בעת שחתם על ההסכם.

בנוסף תנאי ההסכם היו חריגים בצורה בלתי סבירה. כך בין היתר הוסכם כי האב יקבל 80,000 ₪ בלבד מתוך שווי הבית שנרכש ע"י שני בני הזוג; הוסכם שרק האב יחזיר הלוואה ששני בני הזוג לקחו וכן הוסכם שהמזונות ישולמו עד שהבת הבכורה תהיה בת 28 (כאשר ע"פ החוק המזונות משולמים עד גיל 18 וע"פ הפסיקה מופחתים לשליש מגיל 18 עד סיום הצבא).   

האב אף טען כי עורכת הדין שערכה את ההסכם לא יידעה אותו כי היא מייצגת את האם, לא שאלה אותו לדעתו ולא העבירה לו את טיוטת ההסכם בטרם החתימה.

השופטת שוכנעה שהאב אכן היה במצב נפשי שהשפיע על שיקול דעתו והבהירה שבנוסף על מצבו תנאי ההסכם אינם סבירים ולדבריה ההסכם "משקף בצורה מובהקת חוסר הגינות חוזית" ועל כן ביטלה את ההסכם.

לפני חתימה על הסכם גירושין חשוב מאוד להתייעץ, לדעת מה הזכויות, לחתום מתוך הבנה והסכמה אמיתית ולא מתוך אילוץ. הצדדים צריכים להיות הוגנים ככל שניתן האחד כלפי השני ולא לעשוק אחד את השני. עושק יגרום בסופו של דבר לקריסת אותו צד כלכלית מה שיביא לחוסר יכולת לטפל בילדים ובסופו של דבר המטרה היא לדאוג בהסכם לטובת הילדים.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי וכל מקרה צריך להיבחן ע"פ נסיבותיו.

עו"ד איה כפיר 

שבתאי את כפיר - משרד עורכי דין