יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך – על הזכות של אדם להחליט כעת על עתידו 

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , תשכ"ב -1962 מביא איתו תפיסה חברתית חדשה. הדגש הוא על כיבוד רצונו של אדם להחליט היום על מה יהיה עליו ועל רכושו כשלא יהיה עוד כשיר לכך (לדוגמא בשל דמנציה, אלצהיימר או כל מגבלה אחרת).

אם עד לתיקון 18 , הכלי העיקרי בבתי המשפט לענייני משפחה היה "האפוטרופסות" וברגע שאדם הפך ללא כשיר לקבל החלטות או לבצע פעולות מסוימות מונה לו אפוטרופוס כעת קיים בנוסף הכלי של "יפוי כח מתמשך" שמהווה חלופה טובה ככלי לתכנון עתידי.

במסגרת יפוי הכח המתמשך, "הממנה" מחליט מי יהיה "מיופה הכח", כלומר מי יהיה זה שינהל את ענייניו כשהוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו וכן הוא יכול לתת "הנחיות מקדימות" כיצד לעשות זאת.

יפוי הכח יכול להיעשות לעניינים רכושיים ו/או אישיים ו/או רפואיים. 

הממנה יכול לתת יפוי כח בעניינים רכושיים ולתת הנחיות מה ייעשה ברכושו, האם ביתו יימכר או יושכר ואופן השקעת הכספים, הנחיות בענייני חשבונות בנק, הלוואות ומתנות.

הממנה יכול לתת יפוי כח בענייני אישיים, בהם צרכיו היומיומיים , מקום מגוריו, ענייניו החברתיים והתעסוקה. כך יכול אדם לבקש במסגרת הנחיותיו באילו נסיבות יועבר מביתו לבית אבות.

הממנה יכול לתת יפוי כח בעניינים רפואיים - הגופניים ו/או הנפשיים.

הממנה חייב להיות אדם מעל גיל 18 אשר מבין את המשמעויות של יפוי הכח, מטרותיו ותוצאותיו.

מיופה הכח חייב להסכים למינוי וניתן למנות מיופה אחד או יותר שיפעלו במשותף או בנפרד.

בנוסף "הממנה" רשאי לקבוע אדם "מיודע" אחד או יותר שיקבל דיווח ממיופה הכח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע. כך למשל אפשר לקבוע שילד אחד יהיה מיופה כח ושאר הילדים יהיו "מיודעים".

יפוי הכח ייכנס לתוקף במועד שבו האדם הממנה לא יהיה מסוגל להבין עוד בעניינים המפורטים ביפוי הכח. הממנה יכול לקבוע ביפוי הכח באילו תנאים ייכנס יפוי הכח לתוקף אך אינו יכול לקבוע שמיופה הכח יהיה היחיד שיחליט מתי ייכנס יפוי הכח לתוקף.

אם הממנה לא קבע תנאים לכניסת יפוי הכח לתוקף, ההחלטה תהיה ע"פ חוות דעת רפואית.

חשוב להבין שאין חובה שאדם ייאבד את כשרותו המשפטית כדי שיפוי הכח ייכנס לתוקף. אפשר לקבוע בתוך יפוי הכח שאם אדם מאבד את כשרותו המשפטית יפוי הכח יהיה תקף גם למצב זה והוא ישמש במקום מינוי אפוטרופוס.

מאמר זה אינו ממצה את כל העניינים בקשר ליפוי כח מתמשך

כל מקרה ייבחן ע"פ נסיבותיו 

                                                                                    עו"ד איה כפיר

                                                                   משרד עורכי דין שבתאי את כפיר