הסכם חלוקה בין יורשים

יורשיו של אדם נקבעים ע"פ חוק הירושה אם לא ערך צוואה ואם ערך צוואה יורשיו נקבעים ע"פ הוראות הצוואה.  

למרות זאת יורש יכול להסתלק (כלומר לוותר) על חלקו בעזבון או כהסתלקות כללית מחלקו ואז יתר היורשים יורשים את חלקו או כהסתלקות ספציפית לטובת אדם ספציפי. במקרה זה החוק מגביל וקובע שהסתלקות ספציפית יכולה להיות אך ורק לטובת בן זוג / צאצא או אחיו של המוריש. 

אפשרות נוספת היא שהיורשים יערכו הסכם לחלוקת העזבון ביניהם באופן שונה ממה שקבע החוק או באופן שונה ממה שקבע המנוח – המצווה. 

ס' 110 (א) לחוק הירושה קובע כי "נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית המשפט".

הסכם חלוקת עזבון אינו מצריך אישור בית המשפט ויכול להיעשות גם בע"פ וגם בהתנהגות. החריג לכך הוא אם הסכם חלוקת העזבון מתייחס לנכסי מקרקעין שאז הוא חייב להיעשות בכתב, בהתאם לס' 8 לחוק המקרקעין.

היתרון העיקרי של הסכם בין יורשים בנכסי מקרקעין הוא שכל עוד ההעברה בין הנכסים נעשית ע"פ הסכם העזבון בין היורשים ומתוך נכסי העזבון בלבד לא יחוייבו היורשים במס רכישה,  מס שבח או היטל השבחה וזאת בשונה מעסקת מקרקעין רגילה.

בנוסף לא קיימת כל חובת דיווח על הסכם זה לרשויות המס וניתן לדווח ישירות לטאבו על ההסכם לצורך העברת הזכויות.

החלוקה בין יורשים כן תמוסה אם שולם כסף מחוץ לעזבון לצורך החלוקה.

למשל, אם 2 ילדים ירשו 2 בתים וכסף , במקום שכל בית יירשם על שם שניהם אפשר לקבוע בהסכם חלוקת עזבון שכל בית יירשם על שם אחד מהילדים ואם בית אחד שווה יותר תהיה חלוקה בהתאמה בכספי העזבון. אם החלוקה הזו תיעשה מתוך נכסי העיזבון בין היורשים היא לא תמוסה. אחרת אם אחד מהילדים ימכור ללא הסכם חלוקת עזבון לאח השני או שימכור לצד ג' זה ימוסה.

אציין כי אם היורשים מוסיפים כסף או זכויות שוות כסף מחוץ לנכסי העזבון, ימוסו הצדדים רק על הכספים הנוספים שעברו ביניהם.

כמו כן רק היורשים יכולים להיות חלק מהסכם חלוקת העזבון. אם נכנסים צדדים אחרים זה לא מזכה בפטור ממיסים.

לצורך ביצוע העברת הזכויות יש להגיש לטאבו בקשה לרישום הסכם חלוקת עזבון בחתימת כל היורשים.

טור זה אינו מהווה יעוץ משפטי.

כל מקרה נבחן ע"פ נסיבותיו.

                                           

                                                                           עו"ד איה כפיר

                                                                    משרד עורכי דין שבתאי את כפיר