מעידה וחבלה ברשות הרבים

74,000 ₪ פיצוי על מעידה וחבלה ברשות הרבים

ר.א, תושבת העיר, שיוצגה ע"י משרדנו,  זכתה בחודש האחרון בפיצוי בסך 74,000 ₪. בתביעה שהוגשה נגד העיריה ונגד חב' הביטוח איילון, א. נתקלה בשקערורית על המדרכה ברחוב הנשיא / פינת רוטשילד, ליד תחנת האוטובוס, סמוך לחניון "אגמי", מעדה, נפלה ונחבלה ברגלה.

מן המפורסמות הוא, שעל הרשות המקומית לדאוג להסרת מכשולים בדרכם של אזרחים. במידה ואזרח/'ת נפגע/ה כתוצאה מרשלנות העיריה כלפיו , כמו נפילה לבור, ליקויים בכביש או במדרכה וכיוצ"ב ונגרם לו נזק גופני, הן החקיקה והן הפסיקה מסדירים את הנושא.

סעיף 235 לפקודת העיריות קובע את  אחריות העירייה, היא חייבת לדאוג : (2) " לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט, (3) תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב... (5) תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות". בהקשר לכך, יש לציין את אחריות העירייה חלה גם עפ"י עוולת הרשלנות כאמור  בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין. וכן גם עפ"י , סעיף 41 לפקודת הנזיקין, כש"הדבר מעיד על עצמו": "בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק... ונראה כי הנתבע לא נקט זהירות סבירה... על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה".

הנה כי כן, שלושה סימוכין בחוק לאחריות העירייה כלפי הנפגע, הן מדין פקודת העיריות, הן מדין הרשלנות, והן משום שהדבר מעיד על עצמו.

הנושא גם מעוגן בפסקי דין, שבאחד מהם , למשל, נקבע: "תובע שהלך על מדרכה ברחוב ונתקל באבן שפה שהייתה מונחת על המדרכה, נפל ושבר את ידו, נקבע כי מקום שקיים בו ליקוי הנראה לעין ברשות הרבים, יש להטיל אחריות על הרשות הציבורית שנמנעה מלתקן את הליקוי, מתוקף אחריותה החוקית לכל נזק המתרחש ברשותה".

כדי לבסס תביעה בגין פגיעה ברשות הרבים, על הנפגע לבצע, מיד לאחר התאונה את הפעולות הבאות:

  • לצלם את מקום המפגע, סמוך ככל הניתן למועד אירוע התאונה.
  • אם יש עדים, לאסוף את נתוניהם (שמות, כתובות, ת.ז. ).
  • לשמור את התיעוד הרפואי והוצאות שהיו בגין התאונה
  • לצרף חוות דעת רפואית, שתקבע את נכותו הרפואית של הנפגע בעקבות התאונה

צריך לזכור, שכל מקרה ייבחן לגופו, לפי רמת הנכות שנגרמה.  גם אם לא תיקבע נכות רפואית, יוכל הנתבע לקבל פיצויים בגין כאב וסבל ונזק כספי שנגרם.

                                                                             עו"ד שלום שבתאי

                                                                 משרד עורכי דין שבתאי את כפיר

האמור אינו משמש כחוו"ד משפטית

ובכל מקרה יש להיוועץ עם עו"ד