קונים דירה? שימו לב!

הטבת מס על רכישת דירה כשיש 1/3 זכויות בדירה אחרת, האם ההטבה תינתן גם במצב הפוך?

אדם הרוכש דירה שהיא דירתו היחידה זכאי להטבת מס משמעותית כך שעל חלק השווי שעד 1,744,505 ₪ מדרגת המס היא 0% כלומר הוא לא ישלם מס כלל (בהתאם לעדכון האחרון של רשות המיסים שתקף עד 15.1.2021) ומעבר לכך בהתאם למדרגות מס.

לעומת זאת אם זו אינה דירה יחידה אז מדרגת המס הראשונה על הדירה שתירכש תהיה 5% מהשקל הראשון עד לסכום של 1,292,280 ומעבר לכך בהתאם למדרגות מס.   

יחד עם זאת קיימת הטבת מס המופיעה בס' 49ג(3) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963 הקובע חזקת דירת מגורים יחידה-

49ג. לענין סעיף 49ב(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:

 (1) ......

 (3) חלקו של המוכר בבעלותה הוא אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית;....(4)...."

כלומר ההטבה מתייחסת לכך שאם בעת רכישת דירה היה לאדם בנוסף זכויות של עד 1/3 בדירה אחרת או עד 1/2 בדירה שקיבל בירושה עדיין הדירה החדשה שירכוש תיחשב דירה יחידה ומדרגות המס יחושבו לו כאילו זו דירתו היחידה.

אולם חשוב מאוד לשים לב שההטבה הזו לא קיימת במצב הפוך. כלומר אם קודם הייתה לאדם דירה ואז החליט לקנות חלק בדירה אחרת אזי יצטרך לשלם לפי מדרגת מס של דירה נוספת מהשקל הראשון ולא משנה אם רכש פחות מ1/3 הזכויות בדירה השניה.

סדר הרכישות הוא מהותי.

תכלית ההטבה היא להקל על מי שרוכש דירת מגורים יחידה לשימוש פרטי ולא עם מי שיש לו כבר דירה והוא רוכש דירה נוספת לצורכי השקעה (גם אם מדובר בחלק קטן). 

**הטור אינו מהווה יעוץ משפטי                                      

                                                                                     עו"ד איה כפיר 

                                                                    משרד עורכי דין שבתאי את כפיר