על ההבדל בין אפוטרופסות ליפוי כח מתמשך

בשנים האחרונות הוחל הסדר במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הסדר שקרוי "יפוי כח מתמשך".

בתקופת הגיל השלישי (אך לא רק) קיים צורך לסייע ולפעול בשם בני משפחה מבוגרים שמאושפזים או לא מסוגלים מכל סיבה אחרת לפעול בענייניהם הבריאותיים או הרכושיים.

יפוי הכח המתמשך הינו מסמך משפטי שבו אדם מפרט בדיוק כיצד הוא רוצה שינהגו בענייניו הרכושיים, הרפואיים והמשפטיים ומי הוא רוצה שיטפל בענייניו.

יפוי הכח המתמשך נועד להיות כאלטרנטיבה למוסד האפוטרופסות.

מי מגיש את הבקשה/ עורך את המסמך

באפוטרופסות בדרך כלל בני המשפחה יהיו אלו שיגישו את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. לבקשה זו יצטרכו לצרף חוות דעת רפואית , הסכמת בני משפחה, הסכמת האדם המתמנה כאפוטרופוס, תצהיר , אגרה ולקבל את עמדת ב"כ היועמ"ש. לאחר מכן יינתן על ידי בית המשפט צו למינוי אפוטרופוס.

ביפוי כח מתמשך- האדם עצמו קובע במסמך יפוי הכח את מי הוא ממנה, מבלי לשלם אגרה ומבלי לקבל את הסכמת בני המשפחה אלא רק בהסכמת מיופי הכח שבחר הממנה.

מי יכול להתמנות

באפוטרופסות-  בית המשפט יקבע מי ימונה כאפוטרופוס זה יכול להיות בן משפחה או עו"ד או האפוטרופוס הכללי או הקרן לטיפול בחסויים וכדומה.

ביפוי כח מתמשך- אין כל תלות בבית המשפט והאדם עצמו הוא זה שממנה את מיופה הכח וקובע מי יטפל בענייניו או בחלק מענייניו. בדרך כלל יהיה זה בן משפחה. 

מתי נעשה כל הליך

באפוטרופסות – הבקשה תוגש לבית המשפט כשהאדם הגיע למצב שאינו כשיר לקבל החלטות על רכושו או גופו.

ביפוי כח מתמשך- המסמך נערך ונחתם כשהאדם כשיר אך הוא ייכנס לתוקף רק כשיתקיימו התנאים כפי שקבע הממנה ביפוי הכח עצמו.

האם מיופה הכח / האפוטרופוס מחוייב בדיווח? 

באפוטרופסות - נדרש האפוטרופוס להגיש דיווח שוטף לאפוטרופוס הכללי ובהתאם לדרישות החוק ודרישות בית המשפט.

ביפוי כח מתמשך אין חובת דיווח אלא אם כן הממנה מבקש זאת ביפוי הכח.

ביטול המינוי 

באפוטרופסות – הביטול נעשה ע"י בית המשפט לאחר קבלת עמדת האפוטרופוס הכללי.

ביפוי כח מתמשך- הממנה יכול לבטל את המינוי של מיופה הכח בכל שלב בו ירצה בכך. ישנם מצבים בהם לא יוכל לבטל וזאת אם הגיע למצב שאינו כשיר וקבע במסמך שבמצב של אי כשירות לא יוכל לבטל את יפוי הכח .

אין במפורט לעיל כדי למצות את כל ההבדלים הקיימים אולם אין ספק שיפוי הכח המתמשך הינו מוסד חשוב שנותן דגש על חופש הבחירה של האדם לקבל בעצמו החלטות הנוגעות לחייו, בריאותו ואורחות חייו. 

                                                                                עו"ד איה כפיר

                                                              משרד עורכי דין שבתאי את כפיר