שכירות דירה - מענה לשאלות הקוראים

משרדנו נחשף במהלך השנים למחלוקות רבות בין שוכרים למשכירי דירות ואנו נעלה כאן מקצת מן השאלות שעולות בנושא.

האם יש הליך מהיר לפינוי שוכר? 

החשש הגדול של משכירי דירות הוא שהשוכרים לא ישלמו את דמי השכירות או יגרמו נזק למושכר ותהיה לבעלי הדירות בעיה בפינוי הנכס. במשך שנים תיקים היו מתנהלים בבתי המשפט במשך חודשים ואפילו שנים עד למתן פסק דין לפינוי. בסדר הדין האזרחי קיימות תקנות חדשות של הליך פינוי מהיר. בעל הדירה יכול לנהל הליך מהיר רק בעניין פינוי הדירה (לא תביעה כספית, שאותה הוא יכול להגיש בנפרד). ההליך נחשב מהיר משום שהנתבע צריך להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום וביהמ"ש צריך לקבוע דיון בתוך 30 יום מהמועד הקבוע להגשת כתב הגנה והדיון יסתיים בתוך יום אחד (או כמה דיונים אבל בהפרש של עד שבועיים בין הדיונים). מכאן שברוב המקרים תוך 60 יום יהיה פסק דין אשר יכריע בעניין הפינוי.  

מי צריך לתקן ליקוי בדירה שוכר או משכיר? 

תלוי מה מקור הליקוי. משכיר חייב לתקן כל ליקוי שלא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה ושאינו ליקוי קל ערך. שוכר יחוייב בתיקון ליקוי שנגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה וגם לליקויים שהינם קלי ערך אם נגרמו כתוצאה משימוש סביר בדירה.

למשל אם קיימת סתימה בשירותים כתוצאה משימוש סביר בדירה. החובה לתקן מוטלת על המשכיר והוא זה שיישא בעלויות בעל מקצוע (אינסטלטור במקרה הזה) לתיקון הליקוי. אם לעומת זאת הסתימה נגרמה כתוצאה מזריקת כמות גדולה של מגבונים לשירותים אז אין מדובר בשימוש סביר והאחריות תוטל על השוכר. 

תוך כמה זמן חייב המשכיר לתקן?  

משכיר צריך לתקן ליקוי בתוך זמן סביר ולא יותר מ- 30 יום מיום שהשוכר דרש זאת.

אם מדובר בתיקון דחוף (תיקון שאינו מאפשר מגורים בדירה בצורה סבירה) על המשכיר לתקן מיידית ולא יותר מ-3 ימים מיום הדרישה.

אם תיקון הפגם דחוף כך שהשוכר אינו יכול להמתין לתיקונו על-ידי המשכיר, השוכר יכול לתקן את הפגם על חשבונו מבלי שיצטרך לבקש זאת קודם לכן מהמשכיר. על המשכיר יהיה להחזיר לשוכר את הוצאותיו.

האם משכיר יכול לדרוש ערבות בכל סכום? 

משכירי דירות מבקשים בטוחות לצורך קיום הסכם השכירות. החוק קובע לעניין זה שאם הערובה כרוכה בהוצאה כספית מצד השוכר (למשל ערבות בנקאית או מזומן) הגובה המצטבר של הערובה לא יעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים האלו-

סכום דמי השכירות עבור שליש מתקופת השכירות או 3 חודשי שכירות.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי, כל מקרה נבחן ע"פ נסיבותיו. 

                                                                         עו"ד איה כפיר  

                                                           משרד עורכי דין שבתאי את כפיר