הסתלקות מירושה

לעיתים אדם אשר יורש נכס או חלק בעזבון, אינו מעוניין בו משיקולים שונים ורוצה לוותר עליו או בהגדרה המשפטית "להסתלק" ממנו.  

המחוקק לא רצה לכפות על אדם קבלת ירושה אם הוא אינו רוצה בכך ועל כן נקבע בס' 6 א-ב לחוק הירושה כך - 

  • לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א להסתלק מחלקו בעזבון כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה כולה או מקצתה.
  • מי שהסתלק מחלקו בעזבון רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה. אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש"

ההסתלקות יכולה להיעשות רק אם עדיין לא חולק העזבון בין היורשים.

ניתן להסתלק או כ"הסתלקות כללית" או כ"הסתלקות ספציפית". הסתלקות כללית היא לא לטובת מישהו מסוים. במקרה זה אותו חלק של היורש שהסתלק יתחלק בין היורשים של המנוח. הסתלקות ספציפית היא לטובת אדם מסוים אבל ההסתלקות אפשרית רק לטובת  בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

ההסתלקות היא פעולה חד צדדית ולא נדרש הסכמה של האדם שלטובתו מוותרים. כך גם משמעות ההסתלקות היא שהיורש שהסתלק, לא נחשב יורש מלכתחילה ולכן גם ההסתלקות שלו מהווה חלק מהליך ההורשה ותהיה פטורה ממס.

ניתן להסתלק מהמנה של היורש בעזבון או מנכס ספציפי אם הוא הוגדר בצוואה.

ההסתלקות נעשית באמצעות תצהיר הסתלקות אשר מוגש לרשם לענייני ירושה ומרגע זה היא סופית (כמובן בכפוף לאפשרות לבטל בנסיבות מסוימות באמצעות הליך מתאים בביהמ"ש ). 

אם אין אפשרות בהתאם לתנאי החוק לבצע "הסתלקות" ויש צורך לעשות חלוקה אחרת בין היורשים. כך למשל במקרה בו לא הוגדרו בצוואה נכסים ספציפיים או שהנכסים ניתנו לכל היורשים יחד והיורשים רוצים לייעד לכל יורש נכס אחר אזי ניתן לעשות "הסכם חלוקה בין יורשים" ולהסדיר בו את אופן החלוקה.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי                                   עו"ד איה כפיר

                                                               משרד עורכי דין – שבתאי את כפיר